Фінансові терміни

Акціонерне товариство

Акціонерне товариство (АТ) — один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певне число акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників.

Акція

Акція (йому. Aktie, від латів. actio — дія, штраф) — емісійний коштовний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на здобуття частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів.

Біржа

Біржа (нід. beurs, нім. Börse, фр. Bourse, італ. Bórsa, ісп. Bolsa, англ. Exchange).

Біржова брокерська компанія

Біржова брокерська компанія - компанія, яка купує або продає цінні папери.

Біржове котирування

Біржове котирування - курси цінних паперів або ціни товарів біржової торгівлі.

Біржова спекуляція

Біржова спекуляція - отримання прибутку в результаті операції на фондовій біржі.

Валовий прибуток

Валовий прибуток (англ. Gross Profit) — різниця між виручкою і собівартістю реалізованої продукції або послуги (англ. Cost of sales або Cost of goods sold - COGS).

Валовий внутрішній продукт

Валовий внутрішній продукт (англ. Gross Domestic Product), загальноприйняте скорочення — ВВП (англ. GDP) — макроекономічний показник, що відображає ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг.

Валовий національний продукт

Валовий національний продукт (англ. Gross-national Product, англ. Gross-national Income) — один з основних макроекономічних показників системи національних рахунків.

Валюта

Валюта, грошова одиниця — ключовий елемент грошової системи держави.

Верифікація

Верифікація - встановлення відповідності прийнятої та переданої інформації.

Волатильність

Волатильність - для інвестиційних фондів - показник ризику.

Волатильність курсу

Волатильність курсу - мінливість курсу.

Вороже поглинання

Вороже поглинання - скупка однією особою або групою осіб контрольного пакета.

Світовий банк

Світовий банк - група з трьох міжнародних фінансових інститутів.

Викуп державного боргу

Викуп державного боргу - скорочення розміру державного боргу.

Випуск цінних паперів

Випуск цінних паперів - сукупність цінних паперів одного емітента.

Голосуючі акції

Голосуючі акції (voting shares) - акції компанії, які дають своїм власникам право голосувати.

Державні цінні папери

Державні цінні папери - цінні папери, випущені державою.

Державний банк

Державний банк - банк, який перебуває у власності держави.

Облігація

Облігація (лат. obligatio - зобов'язання; англ. bond - довгострокова, note - короткострокова).


logo-planet Made in Svit