Послуги по організації випуску цінних паперів
  • підготовка та супровід державної реєстрації випуску цінних паперів;
  • підготовка інвестиційного меморандуму та презентацій випуску цінних паперів;
  • розміщення цінних паперів;
  • підтримка ліквідності цінних паперів на вторинному ринку;
  • обслуговування цінних паперів протягом строку їхнього обігу;
  • повна консультативна підтримка.
logo-planet Made in Svit