Ліцензії та свідоцтва

На сьогодні, ми здійснюємо професійну діяльність на фондовому ринку на підставі наступних ліцензій, рішень та свідоцтв:

  • Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів №1287 від 11 березня 2008 року.
  • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з торгівлі фінансовими інструментами: брокерська діяльність: серія АЕ №185424 від 31 січня 2013 року, термін дії необмежений.
  • Рішення №420 від 01.07.2021 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з торгівлі фінансовими інструментами: субброкерська діяльність.
  • Рішення №855 від 30.09.2021 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, щодо надання додаткових послуг, в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами: 1) надання клієнтам консультацій з питань фінансування їхньої господарської діяльності, стратегії розвитку, інших повязаних питань, надання послуг та консультацій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб; 2)проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, повязаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами.
    Svit One - tools for business Made in Svit