Історія

Наша компанія почала свою діяльність, як професійного учасника фондового ринку України, з січня 2008 року (були отримані перші ліцензії комісії з цінних паперів та фондового ринку на проведення професійної діяльності на ринку цінних паперів). За цей час, ми проводили операції з цінними паперами на біржовому (ПФТС, Українська біржа) та позабіржовому ринках. Неодноразово компанія входила рейтинги топ-10 компаній України, за обсягами проведених операцій та надання брокерських послуг, виступала андеррайтером та консультантом по розміщенню та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів).


Svit One - tools for business Made in Svit