Послуги з організації реєстрації/випуску/обігу фінансових інструментів

  • підготовка та супровід реєстрації/випуску фінансових інструментів;
  • підготовка інвестиційного меморандуму/проспекту емісії та презентацій випуску фінансових інструментів;
  • розміщення фінансових інструментів;
  • підтримка ліквідності фінансових інструментів на вторинному ринку;
  • обслуговування фінансових інструментів протягом строку їхнього обігу;
  • надання додаткових консультацій щодо операцій з фінансовими інструментами тощо.
Svit One - tools for business Made in Svit