ОВДП (облігації внутрішньої державної позики)

Облігації внутрішньої державної позики є борговими цінними паперами, які продаються Урядом первинним дилерам та їх клієнтам на первинному ринку для фінансування потреб державного бюджету.

Операції з купівлі/продажу ОВДП на вторинному ринку відбуваються між професійними учасниками фондового ринку та їх клієнтами (фізичними та юридичними особами, нерезидентами).

На сьогодні НБУ є депозитарієм для ОВДП, тобто установою, яка веде централізований облік ОВДП в бездокументарній формі.

З метою сприяння залучення іноземних інвестицій у ОВДП НБУ встановлює кореспондентські відносини з іноземними депозитаріями.

При появі заощаджень виникає питання як можна їх примножити. Більшість людей відкривають депозитні рахунки, проте зараз набирає популярності альтернативний варіант розміщення коштів – облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Svit One - tools for business Made in Svit